Ortogonal arbetar i Vegastaden

2016-11-04

Ortogonal är ett av företagen som arbetar med Vega, en helt ny stadsdel i norra Haninge. Här ska 3.300 bostäder byggas.

Utsättning och inmätning vid Vegastaden i Haninge, Ortogonal geodesi.

Ortogonal arbetar som mätkonsult åt företaget Lemminkäinen, som fått uppdraget att stå för markarbeten och grundplattor till tio av de nya bostadshusen.

— Först gjorde jag inmätningar av befintlig mark. Nu är det arbetet avslutat och jag har börjat med utsättningen. Bland annat sätter jag ut pålar, VA- och elledningar och husgrunderna, säger Tomasz Rolek från Ortogonal.

Det är en ny liten stad som växer upp bredvid väg 73. Förutom bostads- och hyresrätter ska gator, cykel- och gångvägar, parker och torg byggas. Ambitionen är att skapa bra förutsättningar för kollektivtrafik så de boende ska kunna skippa bilen till förmån för tåg och buss.

— En del berg har sprängts bort och jag har också gjort mängdberäkningar av berg och jordmassor, berättar Tomasz, som kommer att jobba heltid i Vegastaden i ett antal månader framöver.

Redan nästa år ska de första boende kunna flytta in. Många av bostäderna riktar sig till barnfamiljer. När stadsdelen är klar kommer det att finnas åtta förskolor och två grundskolor.

Bild på Vegastaden i Haninge, Ortogonal geodesi.

Foto: Stena Fastigheter

 


ShareThis