Du kan lita på oss

Bild på ID06-leg, ID06-legitimation, Ortogonal, geodesiAlla anställda på Ortogonal är anslutna till ID06 och bär dess ID-kort på alla arbetsplatser.

Syftet med ID06 är att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer om ID06

 


ShareThis