Vad betyder "Ortogonal"?

Ortogonal betyder vinkelrät. Begreppet används särskilt inom linjär algebra. Två vektorer är ortogonala om deras skalärprodukt är 0.

bild på ett ortogonalt koordinatsystem, Ortogonal, geodesi

Ett ortogonalt koordinatsystem är ortogonalt om koordinatlinjerna i varje punkt skär varandra under rät vinkel. Tänk dig att du har en tre linjaler som du placerar i hörnet av ett rum. Två av linjalerna ligger mot golvet, en utmed varje vägg, och den tredje rakt uppåt i den vinkel som bildas av väggarna. Dessa tre linjaler kallas axlar och betecknas oftast X, Y och Z.

Ortogonal utsättning eller inmätning sker således utifrån vinkelräta bas- eller stomsystem, med mått vinkelrätt längs dessa linjer (axlar).

Läs mer om Ortogonals tjänster inom utsättning och utstakning


ShareThis