Tjänster

Bild på byggnät och stomnät
Byggnät
Stomnät
Bild på Ortogonal-anställd som utför utsättning, utstakning
Utsättare, utsättning
Utstakning
Bild på vägsektion
Sektionering
Volymberäkning
Mängdberäkning
Bild på inmätning och relationsinmätning
Inmätning
Detaljmätning
Projekteringsunderlag
Relationshandlingar
Bild på Ortogonal-anställd som utför avvägning, sättningsmätning, kontrollmätning, monitoring
Avvägning
Sättningsmätning
Kontrollmätning
Monitorering
Bild på terrängmodell
Terrängmodeller
Nivåkurvor
Data för maskinstyrning
Bild på lageskontroll
Lantmäteriuppdrag
Lägeskontroll
Gränsutvisning
Gränsutredningar
Bild på areaberäkning
Lokalytor
Areaberäkningar
Bild på koordinattransformation
Koordinattransformation
Koordinatberäkning
Databaser

ShareThis