Avvägning
Sättningsmätning
Kontrollmätning
Monitorering

Ortogonal AB använder högprecisionsinstrument för kontrollmätningar i såväl plan som höjd. Vid tvister mellan beställare och leverantörer/entreprenörer är vi opartiska och fungerar som obunden konsult.

Avvägning - sättningsmätning och kontrollmätning

Förutom avvägningar, dvs höjdmätningar (Z) av nya eller befintliga stomnät/höjdfixar, utför vi kontroll- och sättningsmätningar i pågående bygg- och anläggningsentreprenader. 

Bild på prisma vid Kungsbrohuset, Stockholm, Ortogonal, geodesi

Monitorering

Monitorering är en automatiserad kontinuerlig övervakning av rörelser. En totalstation monteras på en fast konstruktion och miniprismor (se bilden nedan) eller reflextejper monteras på de kontrollpunkter som önskas. Sedan styr programvaran inmätningsfrekvensen automatiskt och rörelserna kan följas kontinuerligt via datalänk, eller weblösning. Varningar kan aktiveras vid önskade avvikelser/rörelser och skickas antingen som ett SMS eller e-post.

Monitorering är lämpligt vid större ingrepp (såväl under och som ovan mark) i känsliga miljöer, både i tätort och landsbygd.

Kontakta oss 


ShareThis