Byggnät, stomnät

Ortogonal AB har lång erfarenhet av att mäta och bygga ut både befintliga anslutningsnät i plan och höjd från riksnätet och de kommunala näten, samt nya anpassade byggnät/bruksnät för industri- eller byggnation.

Bild på byggnät, stomnät, Ortogonal, geodesi

Vårt arbete inkluderar montering av prismor/reflextejper, inmätning och nätutjämning av mätpunkterna, samt leverans av koordinater, skisser/kartor och all erforderlig dokumentation.

Vi gör så gott som alltid ett anpassat byggnät av mätpunkter runt området vi ska mäta i. Syftet är att uppnå hög noggrannhet när man sedan utför inmätning eller utsättning av punkter. Vi mäter med en kombination av totalstationer och digitalavvägare. Ortogonal AB följer föreskrifterna BJB.1 enligt AMA.

Kontakta oss


ShareThis