Inmätning - GPS
Detaljmätning
Projekteringsunderlag
Relationshandlingar

Vår inmätning utförs i lokala eller befintliga koordinatsystem. Bland de system vi hanterar finns exempelvis SWEREF 99, ST74 och RT90, eller WGS84/RT90, som används av Eniro/Google Earth.

Bild på planritning Ortogonal geodesiOrtogonal kan erbjuda tjänster inom nedanstående områden. Beställare kan vara landskapsarkitekter, arkitekter, konstruktörer, geoteknikföretag, kommuner med flera.

  • Grundkartor
  • Detaljmätningar, mark och anläggning
  • Detaljmätningar, bygg och industri
  • Underlag till relationshandling

Kontakta oss


ShareThis