Sektionering
Volymberäkning
Mängdberäkning

Bild på vägsektion, Ortogonal, geodesi

När vi sköter utsättningen vid markarbeten har vi ofta även ansvar för mängdregleringen. Vi utför inmätningar och beräkningar av berg, schakt- och fyllnadsmassor. Vid beräkningarna arbetar vi med väglinjer, normalsektioner och MBS-filer.

Mer om Ortogonals tjänster inom utsättning

Kontakta oss 


ShareThis