Terrängmodeller
Nivåkurvor
Data för maskinstyrning

Ortogonal AB kan framställa terrängmodeller (3D-modeller) från kartor och databaser samt genom egna kompletteringar och nymätningar med totalstation eller 3D-laserscanner.

Teoretiska terrängmodeller skapas av bygghandlingar till exempel för beräkning av volymer eller som indata till maskinstyrning. Från terrängmodeller genererar vi enkelt nivåkurvor med önskad ekvidistans.

bild på terrängmodell, nivåkurvor, Ortogonal, geodesi

Både modeller och kurvor kan användas till exempelvis översiktsplanering, mängdberäkningar och regleringar, att göra tvärsektioner/profiler, planera schakt och fyllning, sprängning, ta fram differensmodeller m m, styra maskiner och fordon eller för att göra datasimuleringar eller illustrationer.

En terrängmodell är en digital representation av en yta, exempelvis en markyta, en schakt-botten, en sjöbotten eller liknande. Terrängmodellen utgörs av ett oregelbundet nätverk av trianglar mellan punkter där varje triangel betraktas som en plan yta. Punkterna utgör, tillsammans med linjer mellan punkterna, indata vid skapande av terrängmodellen.

Format: trm, dfm, dfn, Land-XML, tpd, tpf m fl.

Kontakta oss 

 


ShareThis