Utsättare, utsättning

Ortogonal AB kan tillhandahålla kompetenta mätningstekniker med lång erfarenhet. Vi arbetar med utsättning inom hus, väg, mark och anläggning.

Bild på utsättning, utstakning, Kungsbrohuset, Ortogonal, geodesi

Utsättning för bygg

I arbetet med utsättning gör Ortogonals utsättare allt från tolkning/beräkning av koordinater till utsättning av alla de olika komponenter som ett bygge består av. Detta innebär till exempel att vi upprättar stom-/baslinjer och gör utsättning av grunder, armering, väggar, valv, platsgjutet, prefabmontage, håltagning, VA, ventilation, inredning, med mera.

Utsättning för väg, mark och anläggning

Vi arbetar bland annat med infrastrukturella projekt, till exempel tunnlar, hamnar, broar, tunnelbanor och järnvägar. Vi utför även utsättning av exempelvis pålar, spont, schakt, brunnar, VA, ledningar, diken, vägbankar, träd, med mera.

Regler och föreskrifter vi följer inom geodetisk mätning är bland annat: 

  • AMA Hus
  • AMA Anläggning

Kontakta oss


ShareThis