5 Hus, Tollare strand

Bild på nyproduktion av hus i Tollare, Ortogonal geodesi.

I Tollare i Nacka kommun byggs ett nytt bostadsområde vid Lännerstasundets strand. Det stora projektet omfattar omkring 1.000 bostäder, lekplats, vårdhem, förskola, båtplatser och en pontonbro från fastlandet till Mårtens Holme.

Ortogonal arbetar med en delentreprenad som kallas 5 Hus. Som namnet antyder ska fem nya bostadshus byggas, ritade av arkitektbyrån Arrhov Frick.

Bild på nyproduktion av bostadshus i Tollare, Nacka kommun. Ortogonal gedesi.

Lägenheterna är påkostade och ingen blir den andra lik. Här ska finnas från små till stora lägenheter, etagelägenheter samt även ett antal stadsradhus. Alla lägenheter har balkong eller uteplats, några har dubbel takhöjd.

Husen byggs av prefabelement. Ortogonal arbetar dels med själva husen på uppdrag av Q-Gruppen, dels med markarbetena utanför huskropparna på uppdrag av Schaktmiljö AB.

Ortogonal står för utsättningen av väggar och bjälklag samt VA-rör och eldragning inne i husen. När det gäller markarbetena sätter vi ut gräsmattor, kantsten, träd, parkeringsplatser, stödmurar, lyktstolpar, med mera.

Beställare: Schaktmiljö AB, Q-Gruppen AB

År: 2016-pågående

Läs mer om Ortogonals tjänster avseende utsättning och utsättare


ShareThis