Biografen Draken, Stockholm

Bild på arbetet med biografen Draken, Ortogonal geodesi.

När Draken invigdes 1938 var den en av Stockholms största biografer med sina 1.125 platser. Fortfarande sitter den drakformade neonskylten kvar på taket ovanför entrén vid Drottningholmsvägen och i foajén står drakskulpturen i brons som ritades av konstnären Gösta Fredberg.

Biografen lades ned 1996 och stod därefter tom i långa perioder. Till slut köpte ett förrådsföretag byggnaden och beslutade att bygga förråd för uthyrning.

Bild på arbetet med biografen Draken i Stockholm, kvarteret Hemmet 7. Ortogonal geodesi.

Ortogonal kallades in för att mäta in den befintliga byggnaden och stå för utsättning av hisschakt, golv, dörrar, med mera, under ombyggnationen.

Uppdraget visade sig innebära stora utmaningar.

Den gamla biosalongen var byggd i central-perspektiv och få linjer var rätvinkliga. De enda ritningar som fanns till handa var handritade och daterade 1938. På den tiden användes även ett annat höjdsystem. Och när byggarbetarna började slå hål i väggar och bjälklag visade det sig finnas gott om slutna utrymmen i huset.

Beställare: RO-Gruppen

År: 2011-2012

Läs mer om Ortogonals tjänster avseende utsättare och utsättning


ShareThis