Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på utsättaren Christian Albinsson vid Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi. Bild på Norra Djurgårdsstaden, Ortogonal geodesi.

  

Det är inte varje dag man får vara med om att skapa en helt ny stadsdel i centrala Stockholm. Ortogonal deltog från början i uppförandet av Norra Djurgårdsstaden, en av världens första klimatpositiva stadsdelar som resulterar i 10.000 nya bostäder och 30.000 nya arbetsplatser.

Hösten 2012 flyttade de första boende in och 2025 ska hela projektet vara fullbordat. Alla hus blir lågenergihus och all energi ska vara förnyelsebar.

Ortogonal stod för såväl utsättningar som inmätningar, men också mycket mängdberäkningar. Norra Djurgårdsstaden byggdes på gammal havsbotten och all mark förstärktes med pålar, betongplattor och jordmassor.

Det krävdes alltså omfattande markarbeten för att kunna bygga husen. Stora jord- och stenmassor schaktades bort och Ortogonals Christian Albinsson räknade löpande ut hur mycket. Mängder av rör och ledningar lades i marken, exempelvis om dagvatten, avlopp, sopsug, fjärrvärme, el och optofiber. Ortogonal satte ut ledningarna och beräknade samtidigt hur många meter som hade lagts.

— Det var roligt att få vara med om att bygga färdigt hela området. Ofta är man bara involverad i en liten del av ett projekt, men här var jag med från första spadtaget, säger Christian Albinsson.

Beställare: Strabag

År: 2011-2013

Ortogonals tjänster avseende utsättare och utsättning


ShareThis