Norsborgsdepån, Botkyrka

Bild på Norsborgsdepån, Ortogonal geodesi.

Den prisbelönta tunnelbanedepån i Norsborg är ett av de dyraste och största projekt som Ortogonal har arbetat med.

Depån ligger i Botkyrka kommun och består av tre uppställningstunnlar där tågen tvättas och städas under natten. Här finns även en verkstad och en saneringshall för att tvätta bort klotter.

Tunnlarna har en takhöjd på åtta meter och den totala tunnellängden är 2.700 meter. Enorma mängder berg har sprängts bort.

Bild på Norsborgsdepån, Ortogonal geodesi.

Ortogonals mätchef Bartosz Paruzel arbetade i över ett år på heltid med projektet. Ortogonal har bland annat satt ut alla installationer, exempelvis ventilationsrör och skiljeväggar, men även upprättat stomnät och gjort utsättningen av banvallarna för tunnelbanetågen.

— Tunneltaken är klädda med en plastduk som har bultats fast i berget med 5.000 bultar. Först satte jag ut alla bultar, sedan gjorde jag kontrollmätningar av varje punkt och därefter gjorde vi justeringar. Så för tunnelduken har jag gjort totalt 15.000 mätningar. Men om man räknar alla installationer har mätningarna omfattat minst 50.000 bultar, berättar Bartosz.

Depån, som förväntas vara klar under 2016, ska kunna inhysa 17 tåg och ge arbetstillfällen åt 100 personer.

Projektet vann 2015 priset ”Outstanding Project of the Year”, som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

Beställare: Skanska

År: 2014-2015

Läs mer om Ortogonals tjänster avseende utsättning och utsättare


ShareThis