Nöten 4, Solna

Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi. Bild på kvarteret Nöten 4 i Solna, Ortogonal, geodesi.

 

Kvarteret Nöten 4 är ett av Solnas mest välkända företagskomplex med hyresgäster som Skatteverket och tidigare även Ångpanneföreningen. Under åren 2012-2013 byggdes den stora tegelbyggnaden om på uppdrag av fastighetsägaren Fabege. Den totala ombyggnadsvolymen var 70.000 kvadratmeter (BTA).

Ortogonal var ett av många företag som deltog i den omfattande entreprenaden, som totalt var värd omkring 500 miljoner kronor. Hela byggnaden, som består av flera huskroppar, tömdes invändigt och interiören byggdes upp på nytt. Väggar som inte var bärande togs bort. Lokalerna moderniserades och försågs med öppna kontorslandskap i stället för 1970-talets långa, mörka korridorer. I ett av husen togs bjälklagen bort för att skapa ett atrium som tillåter solljuset att komma in.

I inledningsskedet mätte Ortogonal in byggnaden, bland annat för att klarlägga var alla bärande pelare fanns. De gamla ritningarna som arkitekterna hade stämde inte med verkligheten. Därefter stod Ortogonal för utsättningen och såg till att nya väggar, hisschakt, radiatorer, ledningar, och så vidare, hamnade på rätt plats.

Beställare: Fabege

År: 2012-2013

Ortogonals tjänster avseende utsättare och utsättning


ShareThis