Nybohovsbacken, Stockholm

Bild på arbetet vid Nybohovsbacken i Liljeholmen, Ortogonal geodesi.

I Liljeholmen precis utanför Stockholms stadskärna började 200 nya lägenheter och en förskola byggas 2015. Ortogonal arbetade med projektet på heltid i över ett år.

Sammanlagt omfattar projektet 14 nya bostadshus. En del av ett berg på den södra sidan av Nybohovsbacken har sprängts bort och vägen nedanför har byggts om. Här uppförs sex bostadshus i en första etapp.

Periodvis hade Ortogonal två utsättare på plats. En hjälpte till med sprängningarna av schaktbottnarna där husen skulle stå och mätte in borrhålen, satte ut höjderna på schakten samt gjorde mängdberäkningar av bergmassorna.

En annan av Ortogonals konsulter skötte allt annat utsättningsarbete, vilket omfattade markarbeten, stödmurar, kabeldragningar, gatubelysning, vägar, gång- och cykelvägar och mycket annat.

Ortogonal gjorde även terrängmodeller inför ombyggnaden av vägen så dess överbyggnad blev korrekt. Uppgifterna användes för maskinstyrning, grävmaskinisterna kunde sitta med en bildskärm och GPS framför sig och följa data som matats in i förväg.

Beställare: Skanska

År: 2015-2016

Läs mer om Ortogonals tjänster avseende utsättning och utsättare


ShareThis